خدمات حکیم ماجدی

شرکت تولیدی خدماتی حکیم ماجدی.

ادامه مطلب

راه تماس باما

راه تماس با ما09192549033

 

اعضاء هیئت مدیره

سهامداران

  • سیدمحمدمهدی ماجدی
  • سیدعلی ماجدی
  • مهرنوش سادات ماجدی   

 

هشدار

کلیه مطالب علمی وتجربی این سایت جنبه اطلاع رسانی داشته

ومسئولیت مسائل درمانی متوجه خودمخاطبین بوده 

که باانجام تحقیقات کافی وزیرنظرکارشناسان مربوطه 

نسبت به اقدامات درمانی تصمیم گیری شود.

فروشگاه اینترنتی

اپلیکیشن تخصصی محصولات 

گیاهی گل آراطب

http://golarateb.com/uploads/APK/golarateb2.4.2.apk

خریداینترنتی

برای تهیه محصولات

گیاهی وطبیعی گل آراطب

 به آدرس

 http://golarateb.com 

مراجعه فرمایید.