آموزشی

کارگاه های ریوایو

باتدریس استادماجدی

پنجشنبه های هرهفته ساعت10تا12صبح

مجتمع شیخ صدوق

واقع درفلکه اول دولت آباد ،بوستان مهران مجتمع شیخ صدوق

 

کارگاه آموزش ریوایو

دوشنبه هاصبح ساعت:9:20تا12ظهر

فرهنگسرای بهمن سالن اجتماعات کانونها

باتدریس استادماجدی

 

 

هشدار

کلیه مطالب علمی وتجربی این سایت جنبه اطلاع رسانی داشته

ومسئولیت مسائل درمانی متوجه خودمخاطبین بوده 

که باانجام تحقیقات کافی وزیرنظرکارشناسان مربوطه 

نسبت به اقدامات درمانی تصمیم گیری شود.

فروشگاه اینترنتی

اپلیکیشن تخصصی محصولات 

گیاهی گل آراطب

http://golarateb.com/uploads/APK/golarateb2.4.2.apk

خریداینترنتی

برای تهیه محصولات

گیاهی وطبیعی گل آراطب

 به آدرس

 http://golarateb.com 

مراجعه فرمایید.