تومورهای فیبروئید خوش خیم رحم

 

 

 

تومورهای فیبروئید خوش خیم رحم 

تومورهای فیبروئید رحم تقریباً همیشه خوش خیم هستند. این تومورهای خوش خیم(غیرسرطانی) در بسیاری موارددر دهه 30 و 40 دررحم خانم ها دیده می شوند. تومور های فیبروئید Fibroid tumor ، تومورهای توپری به شمار می آید

که ازبافت لیفی(فیبرو Fibrous tissue ) تشکیل شده اند و به همین جهت تومورفیبروئید نامیده می شوند. درغالب موارد فیبروئیدها به صورت توده های متعدد تومور بروزمی کنند ودارای رشد آهسته بوده وغالباً نشانه ای ندارند. اندازه

بزرگی توموردرخانم ها کاملاً متفاوت است به طوری که بعضی آنقدر کوچکند که برای دیدن شان، میکروسکوپ لازم است. امّا در بعضی خانم ها یک تومور فیبروئید منحصربه فرد بزرگ به اندازه یک گریپ فروت به وجود می آید ویا

فیبروئید ممکن است آنقدربزرگ باشد که تمام منطقه شکم را گرفتارکند. وزن این نوع تومورهای بزرگ گاهی به بیش از 25 کیلوگرم می رسد. بزرگ ترین تومور فیبروئیدی که تاکنون گزارش شده 70 کیلوگرم بوده است. هیچ کس نمی تواند

با اطمینان خاطر بگوید علت پیدایش تومورهای فیبروئید چیست ولی دراین مورد اصول مسلمی وجود دارد:

* پیش ازآنکه بدن درآغازقاعدگی شروع به تولیداستروژن نماید،تومورهای فیبروئیدبه وجودنمی آیند.

* درتمام طول مدتی که استروژن وجود دارد، تومورهای فیبروئید به رشد خود ادامه می دهند.

* دردوران بارداری وقتی بدن، استروژن به مقداراضافی تولیدمی کند، تومورهای فیبروئید بسیارسریع تررشد می کنند.

* بعداز یائسگی، وقتی تولید استروژن دربدن متوقف می شود غالباً این تومورها جمع شده وناپدید  می گردند.

* درخانم ها، تقریباً هرگز بعداز یائسگی تومورهای فیبروئید به وجود نمی آید.

به نظر می رسد رابطه استروژن دراین مورد کاملاً آشکار باشد ولی باز هم عده ای درمورد تاثیر استروژن درایجاد تومورهای فیبروئید شک دارند زیرا درخانم های دچار تومورهای فیبروئید، مقدار استروژن خون درحد طبیعی است.

انواع تومورهای فیبروئید :

1- فیبروئیدهای زیرمخاطی : این فیبروئیدهازیرآستررحم بروز می کنند و ممکن است سبب بروز مشکلات قاعدگی از جمله درد به علت بزرگ شدن و حرکت به سمت منطقه لگن گردند.

 

2- فیبروئیدهای داخل دیواره : نوعی فیبروئید مدور است که غالباً دردیواره رحم وجود دارد وضمن بزرگ شدن سبب بزرگی رحم می شود.

 

3- فیبروئیدهای زیرسروزی : این نوع فیبروئید روی دیواره خارجی رحم رشد می کند ومعمولاً نشانه ای ندارد تا آنکه آنقدر بزرگ شود که درکار سایر اندام ها اشکال ایجاد نماید.

 

4- فیبروئیدهای پایه دار :این فیبروئیدها وقتی ایجاد می شوند که درفیبروئید زیرسروزی پایه(یاساقه) به وجود آید وبا بزرگترشدن پیچ خورده وسبب درد شدید شوند.

 

5- فیبروئیدهای بین رباطی : فیبروئیدی است که ازکناره ها ومیان رباط هایی به وجود می آید که از رحم درمنطقه شکم حمایت می کنند. عمل این نوع فیبروئید اختصاصاً به علت احتمال درگیری با مخزن خونی وتداخل دراندام های دیگردشواراست.

6- فیبروئید انگلی : نادرترین شکل تومورفیبروئیداست که خود را به اندام دیگر متصل می کند.

 

تشخیص تومورهای فیبروئید :

تشخیص فیبروئیدها عموماً ضمن معاینه سالانه زنان وهنگام احساس توده توسط پزشک انجام می شود. غالباً این تومورها وقتی یافته می شوند که پزشک به دنبال چیزدیگری است، همچنین اگراین تومورهانشانه ای ایجاد نکنند، ممکن است

تشخیص داده نشوند. امّا فیبروئیدهای بزرگ تردرصورتی که نزدیک تخمدان ها رشد کرده باشند، معاینه ی تخمدان ها را غیر ممکن می سازند. وقتی پزشک وجود این توده ها را حس می کند، دستورسونوگرافی می دهد امّا باید گفت که

بعضی از فیبروئیدها درسونوگرافی به صورت تومور تخمدان جلوه می کنند وتنها با عمل جراحی است که می توان فیبروئید رابه درستی تشخیص داد. باوجودی که بسیاری از فیبروئیدها نشانه ای ایجاد نمی کنند ولی بنا به ارزیابی های انجام

شده، 25درصدخانم هایی که دارای نشانه هستند ممکن است دارای خونروی غیرطبیعی، درد درزمان قاعدگی بوده وضمن بزرگ ترشدن تومورفیبروئید، شکم بیمار هم بزرگ شود. فیبروئیدهای بزرگ تر ممکن است سبب تکرر ادرار یا

ناتوانی در کنترل مثانه شده یا نتوانند جلوی دفع ادرارخود را بگیرند ویا درموارد شدید خانم مبتلا نتواند ادرار کند. اگرفیبروئید به سمت عقب گسترش یابد ممکن است روی روده ها فشار آورده سبب یبوست ودرد کمرشود.

 

 مطالب بیشتروراهکارهای جدیدبه زودی....

 

حکیم ماجدی|وب سایت حکیم ماجدی|تومورهای خوش خیم فیبروئید|

 

 

 

هشدار

کلیه مطالب علمی و تجربی این سایت جنبه اطلاع رسانی داشته ومسئولیت درمانی متوجه خودمخاطبین عزیزبوده و لازم است با انجام تحقیقات کافی و زیر نظر کارشناسان مربوطه نسبت به اقدامات درمانی تصمصیم گیری شود

اپلیکیشن گل آراطب

فروشگاه اینترنتی

شبکه های اجتماعی

 

ورود به کانال ما در تلگرام

ورود به صفحه ما در اینستاگرام