کرم نواری روده

 

 

الودگي به كرم هاي نواري 

اين كرم ها انگل هاي روده هستند ودر الودگي هاي شديد باعث نارسايي جذب مواد غذايي دركبوتر مي گردند كه علت ان تغذيه انگل از محتويات روده وترشح موادي است كه بر كار دستگاه گوارش تاثير مي گذارند


عامل بيماريزا و دوره زندگي :

1-هايمنوليپس
2-
داوينيا
3-
اپورينا


انها بند بند بوده وسر كوچكي دارند كه با چنگك وبادكش ها به ديواره روده مي چسبند هر بندي دستگاه تناسلي مجزا دارد اخرين بند پس از رسيدن جدا مي شود وبند بعدي شروع به رشد ونمو مي كند كه داخل ان 100 ها تخم بارور وجود دارد كه جنين دارند .بند هاي رسيده

بعد از جدا شدن با مدفوع به خارج دفع مي گردند كرم هاي نواري براي تكميل دوره زندگي خود به يك ميزبان واسطه مانند كرم خاكي حلزون وحشره نياز دارد كه پس از ورود به بدن ميزبان قلاف تخم شكسته وكرم خارج شده وبه صورت عفوني در ميايد كه با بلعيده شدن

ميزبان توسط كبوتر انگل به او منتقل مي گردد وپس از6هفته تبديل به كرم بالغ مشود


راهاي انتقال :


الودگي از راه خوردن ميزبان واسطه كه ناقل باشد صورت مي گيرد


نشانه هاي درمانگاهي:


در الودگي هاي خفيف نشانه هاي ديده نمي شود وفقط كمي از سر زندگي كبوتر كاسته مي شود


در الودگي هاي زياد تعداد زيادي انگل در روده تجمع كرده وكار گوارش را مختل مي سازند ودر نتيجه برخي مشكلات ناشي از كمبود مواد غذايي بروز مي كند كه ممكن است زمينه ساز برخي بيماري هاي واگيردار در دستگاه گوارشي گردد

 

تشخيص:


در ازمايشگاه وبا ازمايش مدفوع


درمان :


1-
تجويز كپسول هاي ضد انگل به ميزان 1كپسول براي هر500گرم وزن در روز وبه مدت سه روز ويا استفاده از داروي نيكلو زاميد (مانسونيليوميزان)


2-
از بين بردن ميزبان واسته به وسيله سموم حشره كش كاربايل0/03تا0/05يا مالاتيون0/04(اگر درسم پاشي كبوتران دچار استفراغ شدند بايد سم پاشي را قطع كرد )اين كار را بايد 10روز بعد تكرار كرد


يشگيري:بايد با استفاده از حشره كش ها وبا اهك زنده به صورت دوره اي اقدام به از بين بردن ميزبان واسطه نمود واز پرواز ازادانه كبوتر ها جاو گيري كرد

هشدار

کلیه مطالب علمی و تجربی این سایت جنبه اطلاع رسانی داشته ومسئولیت درمانی متوجه خودمخاطبین عزیزبوده و لازم است با انجام تحقیقات کافی و زیر نظر کارشناسان مربوطه نسبت به اقدامات درمانی تصمصیم گیری شود

اپلیکیشن گل آراطب

فروشگاه اینترنتی

شبکه های اجتماعی

 

ورود به کانال ما در تلگرام

ورود به صفحه ما در اینستاگرام